Alkoholbehandling på et misbrugscenter

08 januar 2020
Lotte Hindsberg
image

For mange danskere er alkoholbehandling lig antabus, men idag foregår en behandling meget mere avanceret end blot at få udleveret antabus og så må misbrugeren ellers selv klare resten. 

I dag ved man at der skal en langt mere grundig behandling til, for at et misbrug skal stoppes og misbrugeren kan komme videre med et liv, uden at alkoholen styrer det. I dag kigger man blandt andet på årsagerne til at misbruget er startet og arbejder med at få dem bearbejdet. Det samme gælder misbrugerens netværk og dagligdag. Det er vigtigt at misbrugeren ikke sendes tilbage til det samme miljø. 

Råd og vejledning

Inden en misbruger starter i en evt. behandling, er det muligt at få råd og vejledning på et misbrugscenter, uden at de skal fortælle hvem de er. Det er først hvis der påbegyndes en behandling og der evt. udskrives receptpligtigt medicin som f.eks. antabus, at det er nødvendigt at oplyse en identitet. 

Det er også muligt for familie og venner til en misbruger at få råd og vejledning til, hvordan de bedst kan hjælpe med at få en misbruger i alkoholbehandling. Årsagen til dette er, at det er sjældent at en misbruger selv anerkender, at de har et misbrug og søger hjælp med mindre, at de bliver udsat for et stærkt press fra familien og evt. arbejdsplads. 

Hjælp til pårørende

Pårørende har en vigtig rolle, når det kommer til en misbruger og samtidig er de ofte også meget påvirket af misbruget, som måske har stået på i mange år. Måske helt tilbage til barndommen. Derfor ydes der, hvis ønskes også hjælp til pårørende. Både i form af råd og vejledning til, hvordan de kan hjælpe deres pårørende, men også hvordan de selv kan komme videre, da deres familiemedlems misbrug ofte har haft store og vidtrækkende konsekvenser for deres liv. 

Flere nyheder